Contributie

Als je lid bent van TTCN’72 betaal je daarvoor een contributie.

Deze contributie betaal je voor een geheel jaar (1 januari t/m 31 december).

TTCN’72 hanteert de onderstaande contributie voor 2019:

  • Jeugd: € 103,00 per jaar
  • Recreanten/Senioren: € 133,00 per jaar
  • Steunend lid: € 44,00 per jaar
  • Vrienden van TTCN’72: € 25,00 per jaar

De bovenstaande contributies zijn inclusief de Bondsbijdrage van € 19,00 per jaar met uitzondering van Vrienden van TTCN’72.