Image

vertrouwenspersoon

Mijn naam is Inge Schultze. Ik ben vertrouwenscontactpersoon bij de NTTB. Bij mij kun je terecht met vragen over en meldingen van alle vormen van ongewenst gedrag binnen de tafeltennissport waardoor jij je onveilig voelt of iemand in jouw omgeving zich onveilig voelt. Dit gaat om gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie en pesten. Ieder gesprek met mij is en blijft vertrouwelijk. Ik kan je in zo’n gesprek waarschijnlijk vooruit helpen met een oplossing voor het ongewenste gedrag waar jij mee te maken hebt.

Wie ben ik?

Ik heb heel lang bij de politie gewerkt als loopbaanadviseur. Daar was ik ook vertrouwenspersoon. Naast mijn politieopleiding heb ik ook een psychologische opleiding gevolgd. Met die kennis op zak startte ik mijn eigen bedrijf in trainingen en coaching. Ik ben heel blij dat ik, na zoveel jaar uit de tafeltenniswereld weg te zijn geweest, weer een bijdrage kan leveren vooral aan een gezond sportklimaat binnen de tafeltennisbond.

Ik ben op mijn achtste begonnen met tafeltennis en heb zowel op nationaal als internationaal niveau gespeeld. Bij Torenstad in Zutphen heb ik eredivisie gespeeld. Ik maakte op mijn achttiende de overstap naar de Duitse Bundesliga. Daar heb ik nog drie jaar gespeeld.

Op het moment dat ik zelf een klacht wilde indienen bij de NTTB op het gebied van seksuele intimidatie bleek dat dit gebied nog in ontwikkeling was. Gezien mijn achtergrond en mijn ervaring met het onderwerp ben ik benaderd door de NTTB om als vertrouwenscontactpersoon te fungeren. Zo is het bekende balletje gaan rollen waardoor ik nu meedenk over het beleid rondom ongewenst gedrag (waaronder seksueel misbruik) en als vertrouwenscontactpersoon mijn bijdrage kan leveren.

Mocht je te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, neem dan contact met mij op via  06 – 481 717 26. 

Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF.

Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp. Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel of geen vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport kunnen hierbij ondersteunen.

Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via:

Telefoon: 0900-202 55 90
WhatsApp: 06-53646928
E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

Het kan ook volledig anoniem via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport